Cristina Carrera

Biografia / Presentació: 

Vaig néixer a Barcelona, al barri del Clot i sóc mestra jubilada. Vaig formar part del col•lectiu que lluitàvem per l'escola pública catalana de qualitat. Penso que una bona educació, igualitària i de qualitat, és la base per a una societat justa, entenent educació de manera àmplia, no tan sols dins l’àmbit escolar.
Sempre m'han preocupat les injustícies socials i, especialment, la violència masclista. Desprès d'uns anys decebuda per la política i els polítics, em vaig tornar a activar a partir del 15 M i, sobretot, amb la creació de Guanyem Barcelona. Formo part de l’assemblea de Gràcia des de
principis de 2015.