Clara Furriols Espona

Biografia / Presentació: 

Nascuda el 1968. Veïna de La Salut. Doctora en Dret i Màster en Dret Comú i Catalunya. He estat advocada defensant, entre altres casos, imputats per insubmissió al servei militar obligatori. Des de 1994 professora de la URV. Docent a Dret, Relacions Laborals i en el Màster en Estudis avançats en Administració i Dret Públic. Especialista en l’estudi del règim municipal contemporani. Membre, entre altres, del Grup de Recerca d’ Estudis jurídics Locals i del Grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat ( Dret ambiental, Immigració i Govern local). He treballat a la UB, a la UAO, a la UdL i a la UOC. Delegada sindical, com a independent, del Comitè del PDIL-URV durant 4 anys. He estat voluntària amb temes de desnutrició infantil i sense sostres. Actualment sóc voluntària d’Amics de la gent gran.

Motivació: 

Individual

Involucrada a Guanyem des dels seus inicis, treballant fins al gener a la Comissió de logística. Des de l’octubre formo part de l’assemblea de Gràcia, on he treballat a la Comissió d’Extensió i al Comité electoral. I en l’actualitat a la Comissió de polítiques socials. Defensora dels drets civils, socials, polítics, econòmics, de la igualtat de gènere. A favor de prioritzar la dignitat de l’individu , la justícia social, allò públic , el bé comú i la millora de la qualitat de vida. En defensa de la democràcia real i la transparència. Crec fermament en una nova manera de fer política on postulo que el conseller/a és un mer portaveu que ha de governar dialogant, escoltant amb empatia, propiciant la participació real dels veïns i de les veïnes, buscant el consens i obeint.

Equip

Ens presentem com a equip al Districte de Gràcia perquè creiem en el treball col·laboratiu i en equip, en el consens i estem disposades a treballar pel bé comú del districte de Gràcia, amb la resta de consellers ja escollits i amb el Regidor. Volem dur a terme el programa aprovat en l'Assemblea de Gràcia En Comú, elaborat de forma participativa a partir d'una diagnosi acurada i seriosa realitzada per membres de la nostra assemblea. Volem desenvolupar-lo durant el mandat, tenint també en compte les prioritats de Barcelona en Comú. Aquest no és un programa tancat sinó en construcció, obert a noves propostes per resoldre necessitats canviants o emergents del veïnatge de Gràcia. La nostra tasca ha d'estar en total sintonia amb l'Assemblea de Gràcia En Comú i amb els grups de treball establerts i els que es puguin establir. Caldrà treballar de forma molt coordinada i consensuada, de manera que els grups de treball i l'assemblea coneixin en tot moment el desenvolupament de l'acció municipal, puguin proposar, opinar, vetar, modificar i avaluar les diferents accions que es plantegin des del grup de consellers i conselleres i el Regidor, en un marc de confiança mútua. La tasca de Barcelona en Comú no te sentit sense la participació real i efectiva del teixit associatiu, de les entitats i del veïnatge. Volem potenciar el diàleg i la col.laboració de les associacions, de les entitats, plataformes, dels processos participatius dels diferents barris i dels veïns i veïnes en la resolució dels problemes que afecten la seva vida. En definitiva: governar obeint.

Procés d'avals i formació d’equips

- Formo part de l'equip compost per els/les següents membres: Clara Furriols, Marta Duñach Àngels Tomás, Suplent: Margarida García; Suplent: Yusef Quadura Izquierdo.

- He rebut l'aval dels següents espais de BComú: Grup territorial Gràcia en Comú.

- La candidata forma part de l'equip de consens promogut per l'assemblea de districte.