Carme Coll Truyol

Biografia / Presentació: 

Visc al barri de Trinitat Vella. En presento a proposta del nucli de companys i companyes de Barcelona en Comú del barri. Tinc una llarga experiència en política municipal i municipalista en diferents àmbits de la gestió municipal.

Motivació: 

Considero molt important donar continuïtat a les polítiques que s'han posat en marxa durant aquests quatre anys. Formo part de la Coordinadora de Sant Andreu en Comú, participo amb diferents entitats del barri de Trinitat Vella, barri on tenim importants projectes municipals en marxa i els quals vull donar-hi seguiment i continuïtat.

Presentada com a candidata Titular. 
Compromís amb el Codi Ètic de BComú: SÍ
Compromís d'adquirir les competències com conseller/a: SÍ