Anke Kleff

Biografia / Presentació: 

Soc psicòloga organitzacional amb un màster en Desenvolupament Organitzacional. Després d'haver treballat durant anys per a organitzacions privades, ajudant a crear una cultura organitzativa més participativa, actualment treballo a l'administració pública i em dedico a la feminització del món de la recerca científica.

Motivació: 

Com a berlinesa, la memòria històrica i la lluita antifeixista són els principals motors del meu activisme polític. Crec que hem de combatre l'odi i el racisme des de la proximitat. els barris i el municipalisme internacionalista. Com a psicòloga i membre del grup de cures de Barcelona en Comú, defenso la importància dels vincles afectius, de l'empatia i de la feminització de la política. L'alegria col·lectiva, l'afecte i l'optimisme són per a mi eines potents de transformació política.