Albert Sancho

Biografia / Presentació: 

Bio Activista :

2003-2009 Moviments pel dret a l'habitatge i a la ciutat: Miles de viviendas, Tallers contra la violència Inmobiliaria i urbanística, V de vivenda, Espai social Magdalenes....

2010-2015 Moviments socials i veïnals del districte de ciutat vella : Xarxa Veïnal de Ciutat  Vella, associació de veïns i La Negreta

Motivació: 

Individual

Puc aportar la meva experiència sobre el territori, fruit de portar ja uns cinc anys interactuant tant amb els moviments socials  i veïnals del districte com amb l’administració (consellers i tècnics del districte),  i d'haver estat des de l'associació en diversos espais de participació del districte (audiències públiques, consells de barri, comissions diverses…) i haver dut a terme diversos processos de negociació amb el districte (Nou de Sant Francesc i un paquet d’habitatges d’ús il·legals). Per això crec que aquí és on puc ser útil.

A més, políticament comparteixo plenament el projecte de Bcn Comú. La meva trajectòria està molt vinculada a la gent que des de moviments socials impulsen aquest camí de transformar les formes de la política representativa i obrir les institucions a la ciutadania.

Equip

En comú per Ciutat Vella.

Ens presentem a conselleres i consellers de ciutat vella per contribuir en la nova etapa política que s’ha obert a Barcelona. Creiem que tenim una oportunitat única per repensar i transformar el model de ciutat. El districte de ciutat vella, històricament precaritzat, ha patit els últims anys, empès pel turisme massiu, una forta pèrdua de població local i de qualitat de vida. Com a veïnes i veïns que coneixem directament la realitat del barri creiem que podem aportar molt a totes les polítiques que ha de dur a terme Barcelona en comú.

Ciutat vella és un districte amb una extensa xarxa associativa amb la que volem reforçar els  vincles a partir del treball quotidià i generant accions en comú. Ens comprometem a reforçar els espais de participació ciutadana, repensant els actuals canals de participació institucionals i crear-ne de nous per aconseguir que un major nombre de persones tinguin veu i capacitat de decisió a l’hora de resoldre els problemes centrals del districte. Tenim reptes claus com el nou pla d’usos i volem fer-ho mitjançant processos de participació informats i vinculants. Creiem que la intel·ligència col·lectiva és una palanca molt poderosa de transformació social que requereix sempre del govern de veïnes i veïns.

Volem lluitar contra l’exclusió social i política garantint els drets bàsics de la gent migrada, la gent gran, les persones dependents, la infantesa, el jovent,  les dones i les persones LGTBI.  Volem un districte que situï la cura de la vida en el centre de la política, amb un espai públic recuperat pels veïnes i veïns, més habitatge social i espais culturals i equipaments amb una gestió més democràtica i de proximitat.

Som un equip de gent del barri triat per l’assemblea de ciutat vella amb criteris de paritat de gènere, intergeneracionalitat, capacitat tècnica i de treball en equip i participació activa en el teixit associatiu i els moviments socials de ciutat vella.

Procés d'avals i formació d'equips

- Formo part de l'equip “En Comú per Ciutat Vella” compost per els/les següents membres. Eva Alfama, Santi Ibarra, Natalia Martínez, Albert Sancho, Llum Ventura, Ferran Caymel (suplent) i Vicente Hernández (suplent)

- He rebut l'aval dels següents espais de Bcomú. Assemblea de Bcomú Ciutat Vella