Albert Pérez i Núñez

Biografia / Presentació: 

Albert Pérez i Núñez. 49 anys. Visc al barri de les Corts. Soc llicenciat en història contemporània. Sempre m'he dedicat a la docència; actualment treballo com a professor de geografia i història i anglès en un institut públic i m'ocupo també de temes de coordinació acadèmica i orientació educativa. En aquest darrer mandat he estat conseller portaveu d'ICV-EUiA al districte de les Corts, amb responsabilitat sobre els barris de les Corts, Sant Ramon i Maternitat i Pedralbes. Els temes sobre els quals he centrat la meva activitat al districte han estat els referits a memòria històrica i cultura, educació, urbanisme, mobilitat, sostenibilitat, medi ambient i participació ciutadana, així com a la relació amb el teixit social de les Corts.

Motivació: 

La política de districte treballa amb allò més quotidià. Cal donar-li tot el valor polític, com a fonament d'una societat profundament democràtica. La participació ciutadana ha de ser un objectiu fonamental de la política de districte, que ha de permetre el treball col·lectiu dels veïns i veïnes en el disseny de les polítiques, en la implantació de les mesures, en el control de la gestió i en l'avaluació dels resultats. Cal passar d'una administració transmissora d'informació de dalt a baix a una protagonitzada pels ciutadans. El conseller de districte ha de ser una eina a disposició dels ciutadans i entitats per facilitar-los participació. Vull posar la meva experiència i el meu treball a disposició dels cortsencs i cortsenques per fer les Corts i Barcelona entre tots, en comú.