Dissabte, 04 maig, 2019

Campanya: Accions al carrer

Dilluns, 06 maig, 2019

Acte

Dimarts, 07 maig, 2019

Campanya: Accions al carrer

Dimecres, 08 maig, 2019

Acte

Divendres, 10 maig, 2019

Campanya: Actes i Debats

Dissabte, 11 maig, 2019

Campanya: Actes i Debats

Diumenge, 12 maig, 2019

Campanya: Actes i Debats

Dilluns, 13 maig, 2019

Campanya: Actes i Debats

Dimarts, 14 maig, 2019

Campanya: Actes i Debats

Dimecres, 15 maig, 2019

Campanya: Actes i Debats