Reduir desigualtats i precarietat: garantir drets, generar treball i riquesa de manera justa

Barcelona és una ciutat que genera riquesa, però la crisi econòmica ha castigat uns barris i uns col·lectius més que d’altres. Hem de fer de Barcelona una ciutat de drets, canviant polítiques estructurals que reequilibrin la balança. 

 • Més inversió social

  Som la capital amb més inversió social de tot l’Estat, augmentant-la un 50%. Cap retallada en serveis, més beneficiaris de beques menjador, rendes de 0-16, monoparentals i per al servei d’atenció domiciliària. 

   

 • Ampliació de la xarxa d’educació infantil

  Hem creat deu noves escoles bressol públiques i n’hem frenat el procés de privatització de tres més. 

   

   

 • La salut, una prioritat

  Hem impulsat el primer Pla de Salut Mental i un Pla d'Acció de Drogues, a més de triplicar els projectes de salut comunitària.

 • Nou model d’atenció domiciliària

  Més humà i més proper. Estan en marxa 4 proves pilot per a millorar les condicions per als equips de treball i per a les persones ateses. 

   

 • Lluita contra la pobresa energètica

  S’han creat punts d’assessorament energètic en els barris i s’ha sancionat a subministradores

 • Ajuts IBI

  Una fiscalitat més redistributiva: el que es recapta finança les rendes més baixes.

 • Ocupació de qualitat

  Barcelona Activa gestionarà peticions d'empreses que ofereixin un salari superior a 1.000 euros, contractes d'almenys 6 mesos i condicions laborals que facilitin la conciliació.

 • Un nou model econòmic

  Més plural, divers i just, amb eines com els Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte i l’acompanyament a iniciatives d’economia social i solidària.

   

 • Millora de les condicions laborals

  Premiem aquelles empreses que augmenten sous i impulsem un acord metropolità per un salari mínim.