Reduir desigualtats i precarietat: garantir drets, generar treball i riquesa de manera justa

Barcelona és una ciutat que genera riquesa, però la crisi econòmica ha castigat uns barris i uns col·lectius més que d’altres. Hem de fer de Barcelona una ciutat de drets, canviant polítiques estructurals que reequilibrin la balança. 

  • Més inversió social

    Cap retallada en serveis. Més beneficiaris de beques menjador, de rendes de 0-16, d’ajudes a monoparentals i del servei d’atenció domiciliària.

  • Tarificación social escuelas infantiles

    Un 62% de las familias pagarán menos para llevar a sus hijos a la escuela infantil a partir del nuevo curso escolar.

  • Ajuts IBI

    Una fiscalitat més redistributiva: els diners recaptats financen les rendes més baixes.