Noves maneres de fer política: transparència, feminismes, participació

Vam arribar a l’Ajuntament reclamant més i millor democràcia, amb més transparència, participació directa i rendició de comptes. I ho estem fent amb perspectiva feminista i desplegant una cultura econòmica de les cures.

 • Nou Reglament de Participació Ciutadana

  Més eines de democràcia directa, com les consultes i les iniciatives ciutadanes. 

   

 • Bústia Ètica

  Una bústia segura per rebel·lar casos de corrupció, única a Europa. També hem aprovat un codi de Conducta per limitar regals i portes giratòries i un nou sistema d’auditoria interna.

 • Pla de Justícia de Gènere

  Amb principis d’equitat en totes les polítiques del consistori,  en l'elaboració de pressupostos, el model urbà i la mobilitat adaptada a la vida quotidiana.

 • Trobades amb l’alcaldessa

  Cada 15 dies l’alcaldessa fa una trobada amb els veïns i veïnes d’un barri, per escoltar tothom i no perdre mai el contacte amb el que passa a la ciutat. 

 • Decidim Barcelona

  La primera plataforma de codi obert feta amb i per a la ciutadania, que ha servit per confeccionar el PAM i tots els processos participatius.

 • Defensa dels drets de persones migrants i refugiades

  Creació del document de veïnatge per evitar l’ingrés al CIE i el Programa municipal d’acollida a refugiats.