Lluita per recuperar la gestió pública dels serveis: aigua, energia, serveis bàsics

Recuperar la política i posar-la al servei de les persones vol dir també recuperar el control democràtic dels béns comuns per fer-ne una gestió pública responsable i transparent. 

  • Operador energètic municipal

    Barcelona Energia serà la companyia elèctrica 100% pública més gran de l’Estat, que donarà servei a tot l’Ajuntament i a 20.000 famílies.

  • Contractació pública

    S’han introduït criteris socials, d’accessibilitat, de justícia de gènere, de drets laborals i de justícia ambiental: per unes polítiques públiques responsables. 

  • Pla de Recursos Humans

    Per primera vegada en 10 anys, s’augmenta la plantilla de l’Ajuntament amb 2.000 persones més. Per una administració a l’altura dels canvis que ha tingut la ciutat.