Ciutat que cuida

Som la capital amb més despesa social de tot l’Estat. Una ciutat que es preocupa per la gent que hi viu, que treballa per reduir les desigualtats i perquè la justícia social arribi a tothom, sobretot als més vulnerables. 

 • Més inversió social

  L’hem augmentat un 50%. Hem revertit les retallades en serveis bàsics, ampliat un 15 % la plantilla, triplicat les beques menjador, ajuts per a famílies monoparentals i amb infants de 0-16. 
   

 • Més polítiques d’habitatge

  Hem quadruplicat la inversió en habitatge, treballant per augmentar el parc públic de lloguer a preu asequible. A final de mandat, haurem augmentat amb 4.500 pisos més. 

 • Unitat Contra l’Exclusió Residencial

  Un nou equip de professionals per atendre tothom qui pateix un desnonament, que ha atès més de 2.000 desnonaments, un 240% més. Han baixat un 22% els desnonaments.

 • La salut, una prioritat

  Hem impulsat el primer Pla de Salut Mental i un Pla d'Acció de Drogues, a més de triplicar els projectes de salut comunitària.

 • Ampliació de la xarxa d’educació

  Hemos creado 10 nuevas escuelas infantiles públicas y hemos frenado el proceso de privatización de 3 más. También hemos abierto 13 nuevos centros educativos públicos de primaria y secundaria.

   

 • Lluita contra la pobresa energètica

  S’han creat punts d’assessorament energètic en els barris i s’ha sancionat a subministradores

 • Som ciutat feminista

  Hem creat la regidoria de Feminismes i LGTBI, amb un Pla de Justícia de Gènere que contempla principis d’equitat en totes les polítiques, en els pressupostos, el model urbà i un Centre de Recursos LGTBI.

 • Nou model d’atenció domiciliària

  Més humà i més proper. Estan en marxa 4 proves pilot per a millorar les condicions per als equips de treball i per a les persones ateses. 

   

 • Serveis funeraris accessibles

  Seguirem treballant per impulsar la creació d’una funerària pública per garantir la transparència i qualitat del servei i oferir preus més assequibles.

 • Defensa dels drets de persones migrants i refugiades

  Creació del document de veïnatge per evitar l’ingrés al CIE i el Programa municipal d’acollida a refugiats.