Ciutat innovadora

Barcelona és una ciutat que genera riquesa, i té un gran potencial productiu i cultural. Però la crisi econòmica ha castigat uns barris i uns col·lectius més que d’altres. Estem treballant en xarxa per fomentar un teixit productiu viu, cooperatiu, creatiu i innovador. 

 • Som ciutat de cultura

  Hem organitzat la primera Biennal de Pensament, on hi han participat més de 20.000 persones en 70 actes diferents. Hem portat les festes de La Mercè a a tots els barris de Barcelona per acostar la cultura a tots els veïns i veïnes. Hem desenvolupat Cultura Viva, un programa obert de recerca i desenvolupament de projectes per reconèixer i afavorir espais de participació, circulació i coproducció cultural.

 • Apostem per la ciència

  Barcelona és la primera ciutat en desenvolupar un Pla Barcelona Ciència que obre el finançament municipal a projectes de recerca i innovació amb una dotació un 86% superior al que fins ara destinava l’Ajuntament a Ciència i Innovació. Amb la Biennal de la Ciència hem acostat la ciència a un públic divers.

 • Desenvolupem projectes tecnològics

  Hem rehabilitat Ca l’Alier per convertir-lo en un nou centre referent en la innovació i el desenvolupament tecnològic. Hem reforçat i renovat l’Oficina d’Atenció a les Empreses per posar en funcionament noves incubadores, com la del MediaTIC o el servei UXLab, un laboratori on les pimes poden provar els seus productes amb públic real.

 • Som capital europea de la mobilitat urbana

  En reconeixement al nostre model de mobilitat, som la Capital Europea de la mobilitat urbana: es destinaran 1.600M€ durant el propers set anys per recerca i inversió en nous models de mobilitat urbana sostenible.

 • Donem suport a l’Economia Social i Solidària (ESS)

  Per primer cop l’Ajuntament ha desenvolupat polítiques específiques de suport, promoció i impuls de l’ESS. Hem destinat 16M€ a polítiques de foment i consolidació de les economies alternatives, que ja suposen el 7% del PIB de la ciutat. Hem format i assessorat a més de 2.000 persones, i hem doblat el nombre d’empreses d’ESS ateses a Barcelona Activa.

 • Activem el teixit productiu dels barris

  Hem creat eines pioneres com els Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte o els Baixos de Protecció Oficial, locals comprats per l’Ajuntament que garateixen preus de lloguer assequibles i aposten per negocis locals per reactivar l’economia dels barris.

 • Renovem Barcelona Activa per crear més ocupació de qualitat

  Tripliquem els plans d’ocupació i donem impuls a Barcelona Activa, que només gestiona peticions que s’acullin a un codi ètic de contractació: salari superior a 1.000€, contractes d'almenys 6 mesos i facilitats en la conciliació. Per lluitar contra l’atur juvenil, hem organitzat el Saló de l’Ocupació Juvenil, amb més de 10.000 visitants en les dues edicions.

 • Pla de Recursos Humans a l'Ajuntament

  Al llarg del mandat s’hauran convocat aproximadament 2.400 places d’oferta pública, la major oferta de la història de l’Ajuntament, s’ha augmentat la plantilla amb 1.600 llocs nous i s’ha reduït de manera dràstica la interinitat. L’Ajuntament té un nou conveni laboral, fet que no succeïa des del 2012.

 • Millora de les condicions laborals

  Premiem amb ajuts aquelles empreses que generen ocupació estable i de qualitat amb el programa "Bona feina, Barcelona" i impulsem un acord metropolità per un salari mínim. 

 • Redistribució de l'IBI

  Al desembre de 2015, vam congelar l’IBI i no l’hem pujat per al 98% dels immobles de Barcelona (d’un valor cadastral inferior als 300.000€). Hem subvencionat el 50% de l’impost a les famílies més vulnerables.