Ciutat democràtica

Estem impulsant mesures que blinden la institució contra la corrupció, garanteixen la transparència i potencien la participació directa i la rendició de comptes, quatre condicions necessàries per a una democràcia sana. 

 • Bústia Ètica

  Una eina digital segura per denunciar casos de corrupció a l’administració. També hem limitat regals i portes giratòries amb un nou Codi de Conducta municipal i un sistema d’auditoria interna. 

 • Noves eines de participació ciutadana

  Nou Reglament de Participació Ciutadana, que  inclou formes de participació directa, com les consultes i iniciatives ciutadanes. 
   

 • Contractació pública ètica

  El 80% dels contractes públics a Barcelona incorporen clàusules socials, ecològiques i feministes, i premia empreses que augmenten els sous a través d’un acord metropolità per un salari mínim.

 • Decidim Barcelona

  La primera plataforma de codi obert feta amb i per a la ciutadania, que ha servit per confeccionar el Pla d’Actuació Municipal i tots els processos participatius.

 • Trobades amb l’alcaldessa

  Cada 15 dies l’alcaldessa fa una trobada amb els veïns i veïnes d’un barri, per escoltar tothom i no perdre mai el contacte amb el que passa a la ciutat.