Ciutat amb futur

Barcelona és una ciutat que genera riquesa, i té un gran potencial productiu i cultural. Però la crisi econòmica ha castigat uns barris i uns col·lectius més que d’altres. Estem treballant en xarxa per fomentar un teixit productiu viu, cooperatiu, creatiu i innovador. 

 • Activem el teixit productiu

  Hem creat eines pioneres com els Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte o un programa milionari d’ajuts als barris per generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i arrelada al territori. 

 • Ocupació de qualitat

  Tripliquem els plans d’ocupació. Hem donat impuls a Barcelona Activa, i només gestiona peticions que ofereixin un salari superior a 1.000€, contractes d'almenys 6 mesos i facilitats en la conciliació. 

 • Pla de Recursos Humans

  Per primera vegada en 10 anys, s’augmenta la plantilla de l’Ajuntament amb 2.000 persones més. Per una administració a l’alçada dels canvis que ha tingut la ciutat.

   

 • Millora de les condicions laborals

  Premiem amb ajuts aquelles empreses que generen ocupació estable i de qualitat amb el programa "Bona feina, Barcelona" i impulsem un acord metropolità per un salari mínim.