[Manifest 8M] Barcelona ciutat feminista

Viure. Viure no és només no morir, sinó viure. Com sempre hem sabut les feministes i s’ha demostrat més que mai durant els últims dos anys, viure no és existir en solitud, viure és compartir la vida. La lluita política possibilita i amplia el plaer de la nostra existència compartida. Com una ona expansiva, el poder col·lectiu fa reals noves llibertats, desitjos i formes de vida i, alhora, les intensifica creant nous espais on compartir-les.

Durant molt de temps, els canvis no eren excitants per a la majoria de nosaltres. La realitat que dibuixaven no era nostra, ens excloïa i avançava cap a la solitud. A Barcelona estem recuperant l’excitació del canvi, portant-lo en una direcció oposada, ens dirigim cap a la solidaritat i la potència col·lectiva.

8 de Març Barcelona Ciutat feminista

Avui, 8 de març de 2022, a Barcelona celebrem l’aliança feminista que transforma la nostra vida a la ciutat. Celebrem que, gràcies al feminisme, hem sigut capaces de fer el pas més difícil i també el més important: adonar-nos que la realitat que ens envolta no és l'única possible, ni natural, ni inevitable. La realitat és construïda i, per tant, pot ser transformada. Nosaltres tenim el poder de construir-la de forma distinta.

El 2015 vam crear la primera Regidoria de Feminismes i LGTBI de tot l’Estat. Fa només 7 anys que vam iniciar aquesta gran transformació i la nostra tasca és enorme: revertir tot un passat de polítiques que asfixiaven el nostre futur. Una tasca que passa per deixar enrere la impotència i atrevir-nos a agitar els límits i demanar més, reivindicar nous drets: dret al propi temps, a un futur lliure de lloguers abusius, a una vida lliure de violència, a un envelliment digne, a sentir nostres els carrers i les nits, a viure allà on sóc independentment d’on vingui, al reconeixement del treball de cures com a principal sosteniment de les nostres societats…

La transformació del paisatge urbà no només l’omple d’espais verds, sinó també d’espais de protecció, suport mutu i llibertat: d’habitatge públic, d’espais que creen un nou model públic de cures i criança, d’espais on construir i reconstruir juntes la nostra llibertat sexual i de gènere. El poder col·lectiu no perd la seva excitació, som moltes les persones que el mantenim excitat. Estem fent de Barcelona una ciutat feminista. Si tu també vols transformar la nostra ciutat per fer-la realment nostra, uneix-te.

La Barcelona futura ja ha començat. Fem una breu travessia per quatre de les seves àrees:

  • Sistema públic de cures i criança pioner a tot l’Estat: la mesura de govern per la Democratització de la Cura i el futur Pacte per una Barcelona Cuidadora transformen com cuidem: reconeixen la centralitat de les cures, empoderen les persones proveïdores i receptores de cura i socialitzen la responsabilitat per eliminar l’actual divisió social del treball. Com totes les transformacions, comença per crear un nou imaginari, un que miri les cures com el que veritablement són: la base per al sosteniment de la vida, una prioritat de tota la ciutadania. Estem reestructurant tota Barcelona per passar d’un model de cures privat on cada persona afronta aquestes càrregues en solitari a un de públic que es comparteix des de tots els àmbits de la societat: Espais Familiars de Criança (espai de trobada, integració i suport mutu), Barcelona Cuida (acompanyament a persones cuidadores), Concilia (cangur públic gratuït), Vila Veïna (servei públic de cures). A Barcelona, volem que conciliar no signifiqui combinar la feina remunerada amb la feina no remunerada de cures i criança, sinó viure. 
  • Economia real i feminista: El moviment feminista porta dècades recordant quin és el sentit de l’economia i els devastadors efectes d’haver-ho oblidat: l’economia és un sistema al servei de les persones, no, nosaltres, les persones, un sistema al servei de l’economia. Per què les feines centrals per al sosteniment de la vida estan relegades als marges del sistema econòmic? Qui dissenya les tecnologies que intervenen avui cada àrea de la nostra vida? Des de quina perspectiva es crea la cultura que configura la nostra visió del món? A Barcelona, l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat (2016-2024) actua en tres dimensions principals: redistribució socioeconòmica, reconeixement del treball de cures i reequilibri de la participació de les dones en la societat. Incidim especialment sobre terrenys estratègics: inserció i permanència en el mercat de treball per a dones en situació de vulnerabilitat, dignificació dels sectors més feminitzats, inclusió de les dones en el sector tecnològic, impuls a la creació de cultura feminista.
  • Ens volen víctimes, però som aliades. Les feministes hem aconseguit un gran avanç en la lluita contra la violència: canviar la percepció a l’imaginari social de “casos aïllats” a “violència estructural”. Gràcies a això, la violència que patim ha sortit del silenci privat i hem construït camins col·lectius de recuperació de l’autonomia, el plaer i el desig.
  • A Barcelona hem fet pública la gestió dels serveis d’atenció a persones víctimes de violència masclista (SARA, PIADs…) per duplicar el seu abast i especialitzar-los també en violències sexuals. Hem doblat la capacitat d'acollida i impulsat un Pacte de Ciutat per unes Relacions Lliures i Consentides que inclou el Protocol No Callem de defensa del carrer i la nit, els clubs i els festivals com a territori que també són nostres, de totes les dones. L’aliança feminista ens dona força per ocupar els espais on se’ns envia el missatge que el món no és el nostre lloc, sinó un lloc que demanem prestat: el carrer, la nit, internet, l’esfera pública… Juntes, som capaces d’ocupar-los perquè sabem que, quan ens ataquin, la xarxa feminista serà amb nosaltres per acompanyar-nos en la superació, la reparació i la resignificació.
  • Primers Centres municipals LGTBI i de Masculinitats d’Europa. Gràcies al feminisme i al moviment LGTBI, hem pogut identificar la naturalesa construïda de les normes de gènere i les nostres possibilitats, per tant, de modificació, expansió i alliberament. Aquestes noves llibertats no només les guanyem les dones i les persones LGTBI. Quan expandim els estrictes límits socials, totes les persones, siguem com siguem, guanyem nous espais d’expressió i de vida. Comunitaris i oberts a tota la ciutadania, els dos centres són espais de referència a la ciutat per a una nova forma col·lectiva de creació d’imaginaris.