Sonia Fuertes

Educadora social i llicenciada en filosofia. Ha participat en diversos espais federatius com ECAS, Taula del Tercer Sector i EAPN Espanya. En l’actualitat desenvolupa la funció de comissionada d’Acció social de l’Ajuntament de Barcelona.

  • 09.03.2022

    La incertesa que caracteritza el nostre temps pot comportar una dissolució de l’enllaç social, obrint la porta a la resignació o la indiferència davant de...

  • 28.06.2021

    Replantejar la nostra relació amb el medi ambient, amb la comunitat i amb nosaltres mateixos només és possible des d’un marc de llibertat.