Sonia Fuertes

Educadora social i llicenciada en filosofia. Ha participat en diversos espais federatius com ECAS, Taula del Tercer Sector i EAPN Espanya. En l’actualitat desenvolupa la funció de comissionada d’Acció social de l’Ajuntament de Barcelona.

  • 28.06.2021

    Replantejar la nostra relació amb el medi ambient, amb la comunitat i amb nosaltres mateixos només és possible des d’un marc de llibertat.