Lluís Torrens

Economista. Professor associat de l'Escola superior de Comerç Internacional - Universitat Pompeu Fabra. Director d'Innovació Social. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.