Júlia Trias

Politòloga. Ha treballat a Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans. Actualment és assessora a l'Ajuntament de Barcelona.