Júlia Trias

Assessora a la Regidoria de drets de ciutadania i participació

  • 24.04.2022

    Malgrat que sovint s’acusa les esquerres de no tenir model policial propi, potser el que ens falta és una proposta més àmplia: un model de seguretat pública...

  • 21.05.2021

    “L’ús de les migracions com a arma política és la conseqüència directa de les nostres pròpies polítiques d’externalització.” Segons la investigadora de l’...

  • 03.06.2020

    En estos días de pandemia de lo que se está hablando es de seguridad. Pero ¿la seguridad de quién? ¿Para quién?