Jordi Guillén

Conseller portaveu de Barcelona en Comú al districte de les Corts.