Joan Busquet

Membre de la Coordinadora de Barcelona en Comú i de l'Eix del Dret a la Informació