Elena Guim

Arquitecta. Màster en Ciutat i Urbanisme. Ciutat I Urbanisme I Participació. Construint la ciutat de les persones. Ara, Assessora Regidoria de Ciutat Vella.