Albert Sales

Assessor de drets socials i sensellarisme a l'Ajuntament de Barcelona