Adrià Rodríguez

Membre de la Coordinadora
de Barcelona en Comú i de la Comissió de Comunicació