Adrià Rodríguez

Membre de la Comissió de Comunicació