Bústia d'alertes

Aquí ens pots informar, també de forma confidencial, d'aquelles activitats i conductes potencialment irregulars que puguin suposar un incompliment de les obligacions de comportament recollides en diferents documents interns i/o que puguin suposar la possible comissió d'un delicte o infraccions normatives, de conformitat amb el què disposa la Ley 2/2023 (de protecció a les persones informants).

Si tens algun dubte contacta amb nosaltres enviant un correu a alertes@bcnencomu.cat

Aquí pots llegir el reglament complet de la bústia d'alertes

Com es finança Barcelona En Comú?

Barcelona en Comú no es finança ni amb bancs ni amb grans corporacions econòmiques. L’organització es finança gràcies al finançament públic corresponent a la seva representació institucional, les aportacions de càrrecs públics, així com les donacions voluntàries de ciutadans i ciutadanes. D’aquesta manera, podem garantir la nostra autonomia i no dependre de ningú més que de la gent comuna.

A l’apartat de transparència fem pública la documentació de l’organització, els nostres comptes (inversions, despeses, proveïdors i factures) i la documentació comptable.

Rep al teu Telegram o Whatsapp les últimes notícies de Barcelona En Comú.