Elecció consellers i conselleres de districte 2023

Convocatòria d’eleccions de consellers i conselleres de districte 2023

Comença el procés de primàries per a l’elecció de consellers i conselleres

La Coordinadora de Barcelona en Comú va aprovar el passat 7 de juny la convocatòria d’acord amb el reglament electoral vigent.

Càrrecs que s’escullen: què és i què fa un conseller o consellera de districte?

Cada districte té un ple format per un/a president/a, un/a regidor/a i els/les consellers/es de districte. Els plens de districte regulen i gestionen les qüestions relacionades amb el districte segons les seves competències. Els consellers/as de districte formen part d’aquest ple. Dit d’una altra manera, és un ajuntament a petita escala per a cadascun dels districtes, però amb menys competències. Qui governa el districte és el/la regidor/a.

La tasca de les persones conselleres és essencial per a Barcelona en Comú, ja que garanteix la proximitat amb el territori i el trasllat de les seves demandes, neguits i necessitats a l’equip de regidors i regidores de l’Ajuntament. Els veïns i les veïnes dels barris són qui millor coneixen els problemes i les solucions, i han d’estar a l’epicentre de la vida pública dels districtes.

Un/a conseller/a de districte de Barcelona En Comú té com a tasca principal la relació amb el teixit associatiu i el coneixement del territori; fomentant la participació ciutadana i aproximant la política institucional al carrer.

Els conselleres i conselleres han de participar en els diferents òrgans del districte i fer-se presents en els espais de participació de districte per defensar les mesures del nostre programa i les demandes del teixit associatiu i veïnal del territori.

Si tens interès en conèixer millor les funcions i tasques dels consellers i conselleres de districte, així com tenir més detalls d’aquesta convocatòria electoral, vine a la sessió oberta que es farà a la seu de Barcelona en Comú (C. Marina, 131) dimecres dia 14 de juny a les 18:30h

Composició dels plenaris de districte (consellers i conselleres totals)

Pots consultar aquí les composicions dels plenaris de districte, segons els resultats obtinguts a les recents eleccions municipals.

Tal i com diu el reglament d’eleccions primàries de consellers i conselleres en la seva disposició addicional primera, en referència als Consellers/es tècnics/es:
1.1 El Regidor/a de Districte compta amb el suport d’un Conseller/a tècnic/a que assumirà també la funció d’impulsar els òrgans de participació i de govern. Aquesta figura pot ser designat com un càrrec eventual adicional de l’Ajuntament amb funcions d’assessor/a del Regidor/a, o pot ser designat dins el nombre total de consellers que estableix la normativa.
Aquesta decisió es podrà prendre segons siguin els acords post-electorals dels grups municipals en relació al nombre de càrrecs eventuals que puguin disposar els grups i per raons pressupostàries fonamentades que ho justifiquin.

Per tant, com a principi de precaució, s’han d’escollir com a candidats/es titulars la quantitat de places previstes d’acord els resultats electorals menys 1 persona. En el cas d’estar a l’oposició o bé no tenir la regidoria del districte, passaria a ser conseller titular la persona suplent que hagi quedat primera en la proclamació definitiva de resultats.

Així, el número de candidats/es que s’han de presentar en les llistes completes son els següents (també es poden presentar candidatures individuals i d’equip sense ser completes, és a dir, sense arribar als màxims que aquí es detallen):

Ciutat Vella 5 titulars + 2 suplents
Eixample 5 titulars + 2 suplents
Sants-Montjuïc 4 titulars + 2 suplents
Les Corts 1 titulars + 2 suplents
Sarrià-Sant Gervasi 1 titulars + 2 suplents
Gràcia 4 titulars + 2 suplents
Horta-Guinardó 3 titulars + 2 suplents
Nou Barris 3 titulars + 2 suplents
Sant Andreu 4 titulars + 2 suplents
Sant Martí 4 titulars + 2 suplents

Qui pot presentar candidatures i com ho ha de fer

Podran presentar candidatura com a conseller/a de districte les persones que reuneixin aquests requisits:

 • Estar inscrit al Registre de Barcelona en Comú amb vinculació al districte on es presenta
 • Tenir l’excepcionalitat atorgada per a un 3r mandat, si s’escau
 • Presentació de l’aval de l’Assemblea de Districte (mínim i imprescindible)
 • Compromís amb el codi ètic
 • Compromís d’adquirir les competències i habilitats necessàries.

Document d’aval: Document aval consellers districte 2023.pdf

Aquesta documentació ha de ser enviada al Comitè electoral entre els dies 16 i 25 de juny

El calendari dels espais per a la recollida d’avals serà publicat a l’espai d’eleccions de consellers i conselleres de la plataforma de participació abans de l’inici de petició d’avals.

Les candidatures poden ser de dos tipus:

 • Candidatures individuals
 • Candidatures per equips d’un mínim de 2 persones i un màxim del número de places disponibles per districte (menys 1) i 2 suplents.

Per tal que la llista sigui considerada completa, ha de tenir el total de candidats/es assignats al districte (menys 1) i 2 suplents.

Document per a la presentació formal de les candidatures: Document presentació candidatures formal consellers districte 2023.pdf

Aquesta documentació ha de ser enviada al Comitè electoral, entre els dies 26 de juny i 3 de juliol

Qui i quan es pot votar

Les votacions es realitzaran des de les 10h del dia 11 de juliol a les 10h del 14 de juliol mitjançant la plataforma digital de BComú. S’establiran punts presencials de votació assistida que s’anunciaran més endavant. Per poder votar, cal estar inscrit (i verificat) a BComú abans de les 10h del diumenge 09/07 de juliol. Es resoldrà qualsevol dubte sobre el registre a partir del correu electrònic cens@bcnencomu.cat

Calendari electoral

 • Convocatòria electoral: 08 de juny
 • Consulta de cens i al·legacions (modificacions): del 09 de juny al 24 de juny
 • Recollida d’avals individuals i pre-inscripció de candidatures (enviament dels requisits individuals al Comitè electoral): Del 15 de juny al 25 de juny
 • Reunions de les assemblees per a la conformació de candidatures d’equip i tramesa al comitè electoral: Del 26 de juny al 03 de juliol
 • Proclamació provisional de candidatures: 4 de juliol
 • Al·legacions a la proclamació provisional de candidatures: Del 5 de juliol al 6 de juliol
 • Resolució d’al·legacions i proclamació definitiva de candidatures: 7 de juliol
 • Tancament de cens: Les 10h del diumenge 9 de juliol
 • Campanya electoral: Del 8 de juliol al 12 de juliol
 • Votacions: De les 10h del dia 11 de juliol a les 10h del 14 de juliol
 • Proclamació de resultats provisionals: 14 de juliol
 • Període d’al·legacions: Del 15 al 16 de juliol
 • Proclamació de resultats definitius: 17 de juliol

Qui conforma el comité electoral

Els membres titulars del comitè electoral són: Toni Ribas, Álvaro Nicolás, Anna Ventura, Anna Fernández i Antònia de Febrer

Per comunicacions i/o presentació d’al·legacions al comitè electoral: eleccions_bcomu@bcnencomu.cat

Per consultes sobre el cens electoral: cens@bcnencomu.cat

Actualitzacions del procés i més informació

Tota la informació del procés d’eleccions primàries de consellers i consellers de districte s’anirà actualitzant a: https://encomuparticipa.barcelonaencomu.cat/processes/Consellers2023?locale=ca

Per llegir tots els articles relacionats, fes click aquí.
Rep al teu Telegram o Whatsapp les últimes notícies de Barcelona En Comú.

També et pot interessar

Subscriu-te a la nostra newsletter

  Rep al teu correu tot el que estem fent als barris de Barcelona. Fent click a "Subscriure's", accepto que Barcelona En Comú utilitzi la informació que proporciono per enviar-me actualitat per correu electrònic. Per saber més, consulta la nostra Política de privacitat.